Speech Shinji Ohmaki

Sloten MEI 2018

Speech uitgesproken tijdens de opening van 11fountains op 18 mei 2018.

IJLST – SHINJI OHMAKI

Vanaf de eerste keer dat ik Friesland bezocht, drie jaar geleden, heb ik gezien hoe de mensen die hier wonen immens veel tijd hebben besteed aan het maken van land, en altijd met de natuur hebben geleefd. Ik heb kunnen zien hoe de mensen met de enorme kracht van de natuur zijn omgegaan en hoe zij land hebben verkregen om op te leven. Daar kwamen heel diverse gewoonten uit voort, zoals het maken van kunstmatige meren, schaatsen en fierljeppen. Ik wilde veel van dat landschap en van die gewoonten in verband brengen met iets Japans en daar uitdrukking aan geven.

Dat iets werd “ikebana” (Japanse bloemschikkunst). Ikebana is een van de traditionele kunsten van Japan en het toont de relatie tussen de natuur en de mens. “Rikka” is een vorm van ikebana die er vanuit gaat dat de natuur voortkomt uit de kringloop en harmonie van alle dingen, met een focus op het kennen van de voorzienigheid van de natuur. De oorsprong van Rikka wordt verondersteld te liggen in het oude animisme waarin men de goden uitnodigde door middel van staande planten.

Ik voelde instinctief dat Rikka kan uitdrukken hoe de IJlstenaren altijd op het water (de natuur) staand hebben geleefd, en besloot om dat te gebruiken voor een ​​fontein die het Friese IJlst symboliseert. “Immortal Flowers – Rikka”: De eeuwige bloemen verbeelden het leven en de tijd die staan op het wateroppervlak en vormen de spil in het steeds veranderende landschap. Soms reflecteren ze het licht of werpen ze een schaduw op de gehele ruimte en reageren zo met de omgeving, en door de veranderende seizoenen en stad op de spiegelende oppervlakken te weerspiegelen, maken ze een verbintenis met het “nu”.

Ik hoop dat de fontein, samen met die ruimte, een plek zal worden die van het verleden tot de toekomst het geheugen van de mensen en de tijd bij elkaar zal brengen.