Persbericht: Meer tijd nodig voor bouwen IJsfontein Dokkum

Dokkum MRT 2018

De IJsfontein in Dokkum is niet op tijd klaar voor de opening van 11fountains op 18 mei. Het uitkristalliseren van de techniek heeft veel tijd gevraagd. Dokkum doet wel mee aan de startfestiviteiten van 11fountains op 18 mei.

De Dokkumer fontein is uniek in haar soort. Daar waar de andere tien fonteinen water spuiten, vormt die van Dokkum werkende ijslagen. Het op een duurzame manier maken van ijs in de buitenlucht onder uiteenlopende weersomstandigheden is pionierswerk. Het is zelfs even spannend geweest of het überhaupt haalbaar was.

Kwaliteit

“Wy binne der hast. De testfase is achter de rêch. Wy ha fansels ek tiid nedich foar de bou,” zegt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân. “It giet derom dat hy it goed docht. Kwaliteit is wichtiger as it heljen fan in datum. It is goed dat de belutsenen de tiid nimme dy’t se nedich ha.” *
De verwachting is dat de fontein in het laatste kwartaal van dit jaar klaar zal zijn.

De afgelopen maanden zijn proefmodellen ontwikkeld die inzicht geven in energieverbruik, watertoevoer en ijsbeeld. Lokale en nationale deskundigen op het gebied van koeltechniek, en bedrijven uit de omgeving van Dokkum leverden kennis, materiaal en ruimte.

Er zijn grote innovatieve stappen gezet. Kunstenares Birthe Leemeijer: “Het is mooi om te zien hoe betrokken iedereen is. Belangrijk bij het ontwerp is dat de mate waarin ijs wordt gevormd zal worden bepaald door de hoeveelheid groene energie die op het dak van het stadhuis wordt opgewekt.”

Feest

Het 11fountainsfeest op 18 mei gaat door, ook in Dokkum. Op de heringerichte Markt wordt dan op aansprekende manier het verhaal van de IJsfontein verteld.

Beeld: impressie van de IJsfontein op de Markt in Dokkum, door Hospers landschapsarchitectuur en stedebouw.

*) Vertaling van het Fries: “We zijn er bijna. De testfase is achter de rug. We hebben natuurlijk ook tijd nodig voor de bouw,” zegt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân. “Het gaat erom dat hij het goed doet. Kwaliteit is belangrijker dan het halen van een datum. Het is goed dat de betrokkenen de tijd nemen die ze nodig hebben.”