IJsfontein klaar voor bouw

Dokkum JUL 2018

Na lang en veel testen is het uiteindelijk duidelijk hoe de IJsfontein gemaakt gaat worden. Op basis van alle data uit voorgaande tests, o.a. verkregen met medewerking van TU Delft, is een nieuwe testopstelling gemaakt bij Mannen van Staal in Leeuwarden. De techniek is in handen van hoofdaannemer Dijkstra Draisma uit Dokkum, Rots Maatwerk (Brummen) en Royal HaskoningDHV (Groningen). Kunstenares Birthe Leemeijer is uiteraard nauw betrokken bij het hele proces en beslist over het aanzien van de fontein.
Korte tijd geleden werd besloten af te stappen van het originele plan om de IJsfontein in beton te maken; dat materiaal bleek te veel energie te kosten om te koelen en te langzaam te reageren. De IJsfontein zal gemaakt worden in koper, dat vele malen beter geleidt en een geschakeerder beeld zal opleveren.
De komende tijd wordt gewerkt aan de precieze afstelling. De IJsfontein zal dit jaar in Dokkum op de nieuw ingerichte Markt geïnstalleerd worden.

De proefopstelling:

De Leeuwarder Courant kwam op bezoek. Lees het artikel hier of online.

De eerste testresultaten laten al zien hoe gevarieerd de IJsfontein er uit zal zien.