Passen en meten in Stavoren

30.03.2018

In Stavoren is door Rots Maatwerk en De Boer & De Groot de installatieput geplaatst. Omdat er leidingen in de grond zitten, het talud afloopt en er verschillende grondeigenaren zijn, is het ondanks de aanwezige ruimte flink passen en meten om de put op de juiste plek te krijgen.

Onderstaande foto’s zijn genomen door Klaas Zwaan voor het Stavers Krantsie.

De zee geeft, de zee neemt. Stavoren, ooit een rijke Hanzestad, kan erover meepraten. Overstromingen, zeehandelsoorlogen, een haven die verzandde: meermalen verviel de stad tot armoede. Maar telkens richtte ze zich op en brachten zeevaart en visserij nieuwe welvaart. Volksverhalen als ‘de Vrouwe van Stavoren’ vertellen van dat wisselvallige lot. ‘De Vis voor Stavoren’ voegt daar een nieuw verhaal aan toe, met een knipoog naar een symbolische prent van Pieter Bruegel de Oude: ‘Hoe grote vissen kleintjes eten!’ We zien hoe de enorme open muil van een machtige vis ons langs de watersproeiende lippen naar binnen lokt. Wie ontsnapt in Stavoren de dans?