Opening IJsfontein Dokkum op 22 februari 2019

22.11.2018

De IJsfontein in Dokkum is helemaal klaar op 22 februari 2019. De elfde en laatste fontein van het project 11fountains stond eerst in de planning eind 2018 klaar te zijn. Vanwege het complexe werk dat de IJsfontein met zich meebrengt, is er echter meer tijd nodig.

Het proces om het unieke en innovatieve concept van kunstenares Birthe Leemeijer om te zetten in een technisch ontwerp bleek een tijdrovende klus. In september was het technische ontwerp gereed. Ook het productieproces kent nu volgens gedeputeerde Sietske Poepjes de nodige moeilijkheden: “Presys plenne wie dreech, om’t dit in unike en tige krekte put is. Dochs hopen we derop dat we de fontein noch dit jier opleverje koene. De makkers fan de fontein wurken hurd en makken sichtber grutte foarderings. Mar it is ambachtswurk en kwaliteit is bepalend om de fontein goed funksjonearje te litten. De fontein komt der absolút, mar justjes letter as dat we mei-inoar hope hiene.”

De IJsfontein komt te staan op de Markt in Dokkum. Dit plein kreeg het afgelopen jaar al een nieuwe inrichting. De markt is op een bijzondere manier verbonden met de ijsfontein. Met de komst van de IJsfontein is ook de Markt helemaal klaar. De voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de fontein zijn inmiddels gestart. De fontein in Dokkum is straks de eerste ijsfontein in de wereld.

©foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen
foto dd foto dd 21-11-2018
11fountains,
IJsfontein voor Dokkum
Het werken aan de ijsfontein
LF2018
Mannen van Staal Leeuwarden

 

De IJsfontein is een speelbal van de elementen en geen dag hetzelfde. IJs tekent patronen op de koperen huid van de sculptuur. De mate waarin de fontein ijslagen vormt of niet, is afhankelijk van de zon, luchtvochtigheid, temperatuur, wind en neerslag. Energie voor de IJsfontein wordt opgewekt door zonnepanelen. Rondom staan bomen die rood kleuren in het najaar. Ze verwijzen naar Bonifatius en zijn volgelingen die in Dokkum zijn vermoord. Voor optimale schaduwwerking is bij de sculptuur gebruik gemaakt van de wetmatige rangschikking van bladeren rond een middelpunt. Het resultaat van meer dan 100 miljoen jaar evolutie in de plantenwereld.