IJsfontein klaar voor bouw

14.07.2018

Na lang en veel testen is het uiteindelijk duidelijk hoe de IJsfontein gemaakt gaat worden. Op basis van alle data uit voorgaande tests, o.a. verkregen met medewerking van TU Delft, is een nieuwe testopstelling gemaakt bij Mannen van Staal in Leeuwarden. De techniek is in handen van hoofdaannemer Dijkstra Draisma uit Dokkum, Rots Maatwerk (Brummen) en Royal HaskoningDHV (Groningen). Kunstenares Birthe Leemeijer is uiteraard nauw betrokken bij het hele proces en beslist over het aanzien van de fontein.
Korte tijd geleden werd besloten af te stappen van het originele plan om de IJsfontein in beton te maken; dat materiaal bleek te veel energie te kosten om te koelen en te langzaam te reageren. De IJsfontein zal gemaakt worden in koper, dat vele malen beter geleidt en een geschakeerder beeld zal opleveren.
De komende tijd wordt gewerkt aan de precieze afstelling. De IJsfontein zal dit jaar in Dokkum op de nieuw ingerichte Markt geïnstalleerd worden.

De proefopstelling:

De Leeuwarder Courant kwam op bezoek. Lees het artikel hier of online.

De eerste testresultaten laten al zien hoe gevarieerd de IJsfontein er uit zal zien.

 

De IJsfontein is een speelbal van de elementen en geen dag hetzelfde. IJs tekent patronen op de koperen huid van de sculptuur. De mate waarin de fontein ijslagen vormt of niet, is afhankelijk van de zon, luchtvochtigheid, temperatuur, wind en neerslag. Energie voor de IJsfontein wordt opgewekt door zonnepanelen. Rondom staan bomen die rood kleuren in het najaar. Ze verwijzen naar Bonifatius en zijn volgelingen die in Dokkum zijn vermoord. Voor optimale schaduwwerking is bij de sculptuur gebruik gemaakt van de wetmatige rangschikking van bladeren rond een middelpunt. Het resultaat van meer dan 100 miljoen jaar evolutie in de plantenwereld.