Wêr fine je 11 fonteinen makke troch 11 ynternasjonale topkeunstners? Yn ‘e Fryske alve stêden! Hjoeddeiske keunst en âlde kultuerskatten. Wetter, natuer en kultuer. Grôtfol mei ferhalen. Untdek de geheimen fan Fryslân!

Iepening 18 maaie 2018
yn ’e Fryske alve stêden

Nij kultureel erfguod
yn 'e Fryske Alve Stêden

Fonteinen