Fries om útens werkt aan Visfontein voor Stavoren

02.01.2018

Ron Holthuysen: “And indeed I am Dutch. Actually my grandfather is from Hindeloopen and I’m very familiar with Friesland, the 11 Steden and Het Vrouwtje van Stavoren legende. I have visited most of the 11 Steden one time or another. The picture (I believe) was taken in the harbor of Stavoren in the late fifties when we were on one of our family visits in Friesland.”*

Voor de engineering van de Visfontein voor Stavoren werkt kunstenaar Mark Dion samen met Scientific Art Studio in Richmond, California (vlakbij San Fransisco). Dit is het bedrijf van Ron Holthuysen, wiens roots in Hindeloopen en Workum liggen. Hij overlegt op zijn beurt weer met fonteinspecialist Rots Maatwerk, die de vis uiteindelijk in Nederland gaat bouwen. (Zie ook de berichten ‘De vis krijgt vorm‘ en ‘De vis krijgt kleur‘.)

Bekijk hier de pdf: LC-20171222-Ron Holthuysen

Holthuysen werkte de maquette verder uit tot een digitaal 3D-model. Uiteraard volgde hij hierbij de aanwijzingen van Mark Dion.

Model voor Fish Fountain for Stavoren door Mark Dion. Foto: Team Horsthuis

*): Ron Holthuysen: “Inderdaad ben ik Nederlander.” Mijn opa komt uit Hindeloopen en ik ken Friesland, de 11 steden en de legende van het Vrouwtje van Stavoren goed. Ik heb de meeste van de 11 steden ooit eens bezocht. De foto is (geloof ik) genomen in de haven van Stavoren in de late jaren vijftig toen we op een van onze familiebezoeken waren in Friesland.”*

De zee geeft, de zee neemt. Stavoren, ooit een rijke Hanzestad, kan erover meepraten. Overstromingen, zeehandelsoorlogen, een haven die verzandde: meermalen verviel de stad tot armoede. Maar telkens richtte ze zich op en brachten zeevaart en visserij nieuwe welvaart. Volksverhalen als ‘de Vrouwe van Stavoren’ vertellen van dat wisselvallige lot. ‘De Vis voor Stavoren’ voegt daar een nieuw verhaal aan toe, met een knipoog naar een symbolische prent van Pieter Bruegel de Oude: ‘Hoe grote vissen kleintjes eten!’ We zien hoe de enorme open muil van een machtige vis ons langs de watersproeiende lippen naar binnen lokt. Wie ontsnapt in Stavoren de dans?