De Tocht (2018)

Welkom aan boord!

De Tocht was een varende expositie over 11fountains op het prachtige en unieke zeilschip de Tromp. Vooruitlopend op de opening van de fonteinen op 18 mei 2018, vertelde De Tocht het verhaal achter 11fountains. De Tocht ging langs Leeuwarden, Rotterdam, Sneek, IJlst, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Sloten en Stavoren.