" />

Rots Maatwerk

08.03.2018

“Toen ik bij een van mijn bezoeken aan Bolsward naar de vorm van de gevel van de Broerekerk keek, zag ik ineens het beeld van een vleermuis voor mij. Vleermuizen zijn mysterieuze, wonderlijke dieren. Ze fascineren en intrigeren, de volksverhalen staan er vol van. Het zijn ook nuttige dieren die met hun jacht op insecten een cruciale plek in het ecologische systeem vervullen. In Tjerkwerd, een dorp bij Bolsward, wordt dan ook ieder jaar een grote kolonie zeldzame vleermuizen zorgvuldig geteld."