Kievit Lucy & Jorge Orta

Sloten
“In Sloten voel je overal de nabijheid van de inwoners: was die in de wind hangt te drogen, zitbanken voor het huis, gebruiksvoorwerpen in de tuin. De Kievitfontein verhaalt van de kinderen die opgroeien in zo’n hechte leefgemeenschap en vertrouwd zijn met de tradities en gebruiken. Het meisje dat op de schouders van de jongen staat, houdt een kievit in haar hand; een vogel die van oudsher hoort bij Friesland. Maar de Kievitfontein heeft ook een universele boodschap.
Nieuw cultureel erfgoed
in de Friese Elfsteden
Nieuw cultureel erfgoed
in de Friese Elfsteden

De slordig opgestapelde emmers, jerrycans en teilen die onder de voeten van de jongen de basis vormen van de fontein, zijn gebruiksvoorwerpen die je overal ter wereld aantreft. Ze wijzen naar iets waar wij in onze samenleving overvloedig over beschikken maar wat elders in de wereld helemaal niet vanzelfsprekend is: water! Water is de bron van al het leven. Onophoudelijk stroomt het water de containers in en er even kwistig ook weer uit, alsof de stroom nooit op zal drogen. De twee kinderen hebben de containers beklommen om de kievit te bevrijden van een oude Friese traditie: het rapen van kievitseieren in het voorjaar. De kievit is immers als gevolg van de snel gegroeide intensieve land- en veeteelttechnieken een bedreigde vogelsoort geworden. De kievit zelf draagt een gouden sleutel in zijn bek: het symbool van de stad Sloten en haar hechte gemeenschap.”

Lucy Orta & Jorge Orta (Groot-Brittannië, 1966 en Argentinië, 1953) wonen en werken in Parijs. Het veelzijdige werk van dit kunstenaarsechtpaar is sterk gericht op de milieuproblematiek, met thema’s als voedsel, water en ecologie. Hun grondige onderzoekingen, waarbij vaak diverse groepen mensen zijn betrokken, en hun excursies onder meer naar Antarctica en de Amazone, hebben geleid tot tal van belangrijke thematische projecten en tentoonstellingen en vele catalogi en monografieën. Een veel geprezen werk is ‘De weg van de Feeën’ (Spirits of the Huveaune, 2013) een beeldenreeks langs een vervuilde rivier in Zuid-Frankrijk die uitgroeide tot een toeristische attractie en ertoe leidde dat verdere vervuiling werd tegengegaan. Ook richtten ze verschillende omvangrijke publieke maaltijden in, soms voor honderden mensen tegelijk, met het accent op de voedselproblematiek in samenhang met de ecologische veranderingen. Het werk van de Orta’s is onderdeel van openbare en particuliere collecties over de hele wereld. In 2007 ontvingen zij in het Nobel Peace Center in Oslo de ‘Green Leaf Award voor artistieke uitmuntendheid met een milieubewuste boodschap’.

Fonteinen