De Walvis Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

Harlingen
“Ons bezoek aan Harlingen leerde ons dat in de maritieme geschiedenis van de stad de walvisvangst een grote rol speelde. Eens was de walvis het voorwerp van handel maar voor romantici symboliseerde hij ook de sublieme krachten van de zee. Tegenwoordig zijn walvissen het slachtoffer van de menselijke almacht en controle over alle levensvormen. Deze grote en grootse dieren die nooit in de Waddenzee thuishoorden, stranden tegenwoordig in ondiepe wateren.
Nieuw cultureel erfgoed
in de Friese Elfsteden
Nieuw cultureel erfgoed
in de Friese Elfsteden

In plaats van op ze te jagen, streeft men er nu naar om ze van de dood te redden. De fontein die ons voor ogen staat, een natuurgetrouwe potvis in de haven, verwijst hiernaar. Deze levensechte potvis ligt bij de Zuiderpier als verdwaald, maar de krachtige waterstraal die hij op onregelmatige momenten omhoog spuit, wijst erop dat hij wel degelijk in leven is. Daarnaast zou het prachtig zijn als je, als persoonlijke beleving, van tijd tot tijd kunt horen hoe een koor van Harlingers hem zacht en liefdevol toezingt. Zo herinnert de Walvisfontein aan de historie en stimuleert hij de vele verhalen rond scheepvaart en walvisvangst die de stad kent. Maar hij getuigt ook van de enorme invloed die de mens heeft op alles wat in de zee leeft. Misschien zet hij ons collectief meer aan het denken over de gevolgen van ons ingrijpen in natuurlijke systemen die menselijke belangen ver overstijgen.”

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (Verenigde Staten, 1974 en Cuba, 1971) wonen en werken in San Juan, Puerto Rico. Allora & Calzadilla zijn veelzijdige kunstenaars die in meerdere kunstdisciplines werken, zoals sculptuur, video en performance. Zij staan bekend om hun vaak uitgesproken politieke en sociale engagement. Een van hun meest spraakmakende tentoonstellingen maakten zij toen zij in 2011 de Verenigde Staten vertegenwoordigden op de Biënnale van Venetië. Daarbij stond voor het Amerikaanse paviljoen een omgekeerde legertank met op de rupsbanden een rennende atleet op een loopband. Het kunstenaarsechtpaar exposeert wereldwijd, onder meer in het Indianapolis Museum of Art, het Haus der Kunst in München en het Stedelijk Museum in Amsterdam en nam deel aan tal van groepstentoonstellingen, waaronder dOCUMENTA 13 in Kassel, de Biënnale van São Paulo en Performance 9 van het MoMa in New York.

Updates van De Walvis Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

Fonteinen